Przytrafił Ci się

opóźniony lub odwołany lot ?


Domagaj się odszkodowania !

Wyślij do Nas poniższe informację o swoim locie i sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie:

- lotnisko odlotu i przylotu,
- numer lotu,
- planowy czas przylotu,
- rzeczywisty czas przylotu,
- powód opóźnienia lub odwołania lotu

 na adres mailowy lub skontaktuj się z Nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

e-mail: stowarzyszenie@libertas.info.pl
telefon: 514-807-698

Formularz kontaktowy

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

Imię i Nazwisko / Firma
E-mail*
Wiadomość*

Podstawa prawna dochodzenia odszkodowania

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające  rozporządzenie (EWG) nr 295/91.  - - - - - > pobierz rozporządzenie

Wysokość należnego odszkodowania

Uzależniona jest od odległości dzielącej port wylotu od portu docelowego.

Za opóźnienie lotu powodujące zwłokę w dotarciu do portu docelowego o minimum 3 godziny, odmowę wejścia na pokład lub odwołany lot, należy się pasażerom:

  • 250 Euro - dla lotów na dystansie do 1500 km;
  • 400 Euro – dla lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km (również dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania - znajduje się na ternie Unii Europejskiej);
  • 600 Euro – dla lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk - port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem Unii Europejskiej).