09.11.2015

SN wypowie się w sprawie polisolokat


3 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy odpowie na przedstawione mu zagadnienie prawne:

Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest świadczeniem głównym czy ubocznym?