19.11.2015

UOKiK - postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska


Jak podaje na swej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 5 listopada 2015r. zostało wszczęte postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska. Urząd skontrolował zmiany dokonane przez bank w tabelach opłat i prowizji, regulaminach i umowach oraz elektroniczny system komunikowania się z konsumentami.

Na stronie UOKiK czytamy: "Bank nie może w trakcie wykonywania umowy zmieniać jej warunków, gdy nie ma odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Niedozwolone jest też zastępowanie postanowienia niedozwolonego inną klauzulą. Credit Agricole Bank Polska mógł bez podstawy prawnej dokonać szeregu zmian m.in. w umowach o kredyt hipoteczny. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko bankowi, w którym kwestionuje sześć praktyk".

Pełny tekst informacji dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12020

Źródło: uokik.gov.pl