29.11.2015

3 grudnia 2015r. ważne roztrzygnięcie w Sądzie Najwyższym odnośnie polisolokat


W najbliższy czwartek, 3 grudnia być może zapadnie przed Sądem Najwyższym ważne rozstrzygniecie w zakresie polisolokat.

Sąd Najwyższy odpowie na zadane mu pytanie przez jeden z sądów roztrzygających spór z ubezpieczycielem. W czasie procesu w tym sądzie Skandia dowodziła, że zabranie ubezpieczonemu pieniędzy z powodu rozwiązania umowy, to jedno ze "świadczeń głównych" i nie można do niego stosować przepisów z art. 385(1) par. 1 kodeksu cywilnego. Tymczasem w oparciu o ten paragraf sądy orzekają o tym, że tzw. "opłaty likwidacyjne" są bezprawne.

O tym, że opłaty likwidacyjne są niedopuszczalne, próbowała wykazać rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow w prezentowanym stanowisku do sprawy toczącej się przed Sądem Najwyższym.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt: Polisolokaty: Opłata likwidacyjna jest niedopuszczalna.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/907195,polisolokaty-oplata-likwidacyjna-jest-niedopuszczalna.html