03.12.2015

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie polisolokat


Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym odmówił podjęcia uchwały na zadane mu pytanie prawne w sprawie dotyczącej polisolokat.

Dla wielu oczekujących na korzystne rozstrzygnięcie, decyzja Sądu Najwyższego może stanowić duże rozczarowanie. Sąd Najwyższy w motywach ustnego uzasadnienia podał, że zadane mu pytanie prawne jest zbyt ogólne, gdyż nie odnosi się do konkretnej umowy. Zróżnicowanie produktowe tego typu rynku pozwala twierdzić, że w niektórych produktach można mówić o świadczeniu głównym, a przy innych nie.Dlatego koniecznym byłoby sprecyzowanie pytania w oparciu o indywidualny przypadek.

Pozostaje zatem poczekać na pełne, pisemne uzasadnienie wyroku i jak na razie dalej indywidualnie dochodzić swych praw na drodze sądowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższym artykułem znajdującym się na stronie www.money.pl

Nabici w polisolokaty. Sąd Najwyższy może im pomóc.

Żródło:

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nabici-w-polisolokaty-sad-najwyzszy-moze-im,4,0,1969668.html