29.01.2016

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie niedozwolonych klauzul


Dostępne jest już na stronie Sądu Najwyższego uzasadnienie uchwały podjętej w składzie 7 sędziów w dniu 20 listopada 2015r. sygn. akt III CZP17/15.

Sąd Najwyższy wyznaczył granice abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych. Uchwała sądu rozstrzyga istniejące rozbieżności w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Uchwała SN III CZP 17/15