15.02.2016

Reklama pożyczek firmy Vivus Finance wprowadzała konsumentów w błąd


UOKiK w wydanej przez siebie decyji z dnia 31 grudnia 2015r. stwierdził, że reklamy spółki Vivus Finance, zgodnie z którymi konsument otrzyma pożyczkę w 15 minut, wprowadzały go w błąd.

UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działanie Vivus Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegające na zaniechaniu wprowadzającym w błąd poprzez pominięcie w reklamach pożyczki, w których pojawia się hasło, zgodnie z którym konsument otrzyma pieniądze w 15 minut, od jakiego momentu Vivus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie liczy ww. czas na dostarczenie pieniędzy na konto konsumenta, tj. brak jest istotnej informacji, iż czas ten liczony jest od momentu pozytywnego rozpatrzenia przez Vivus Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosku konsumenta o udzielenie pożyczki, który jest końcowym etapem w procedurze zawierania umowy pożyczki, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów i w związku z tym narusza art. 24 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) – i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 23 grudnia 2015 r.

Od niniejszej decyzji firmie Vivus Finance przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

Więcej informacji na temat samego komunikatu można znaleźć na stronie UOKiK https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12167

Z decyzją można zapoznać się tutaj - Decyzja RWA nr 29/2015