18.02.2016

19 lutego wchodzi w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców


Od 19 lutego będzie obowiązywać ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Ustawa określa zasady przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej oraz warunki korzystania ze wsparcia.

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Ustawa określa warunki, które muszą być spełnione dla przyznania takiego wsparcia, jak również zawiera przesłanki wyłączające osobę z uzyskania takiej pomocy (art. 3 i 4 ustawy).

W celu uzyskania wsparcia kredytobiorca musi złożyć do kredytodawcy wniosek w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy