29.04.2016

Fałszywe emaile podszywające się pod PKO Bank Polski


W związku z zapytaniami kierowanymi do Stowarzyszenia o autentyczność wysyłanych wiadomości email z prośbą o weryfikację w systemi iPKO, informujemy, że są to fałszywe emaile i nie są wysyłane przez system PKO Bank Polski. Zostało to potwierdzone przez pracownika Banku. Prosimy nie otwierać tych wiadomości, a już na pewno nie logować się na podanej stronie internetowej.

Osoba która dokona logowania na swoje konto w Banku przez podaną w mailu stronę, proszona jest o kontakt z pracownikiem Banku PKO pod poniższy numer telefonu:

  • 801 307 307 (numer dla dzwoniących w kraju) lub
  • +4881 535 60 60 (numer dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowyc


Poniżej zamieszczamy treć rozsyłanego maila z fałszywymi informacjami

Data: 29.04.2016 r.

Dostęp do Twojego konta iPKO został zablokowany!

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów zablokowaliśmy konto w systemie iPKO, powodem jest nieautoryzowany dostęp do konta.
W celu odzyskania dostępu prosimy o weryfikację właściciela rachunku, logując się na:

www.ipko.pl


Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół PKO Bank Polski

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Infolinia 801 307 307



Ten e-mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Mail został wysłany z adresu:

cuddled@yogaesoteric.net

Tytuł maila:

Weryfikacja w systemie iPKO

Przypominamy, że Bank nigdy nie rozsyła podobnych wiadomości email i nigdy nie prosi o samoistną weryfikację swojego konta.