05.07.2016

Fundusze Sekurytyzacyjne, a pozwy przeciwko Konsumentom - jak się bronić ?


Od jakiegoś czasu zrobiło się głośno o podmiotach mających nazwę Sekurytyzacyjny Fundusz Zamknięty.

Fundusze sekurytyzacyjne są szczególnym typem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będących alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ich aktywność jest ograniczona do inwestowania w portfele wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne oraz prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Najczęściej fundusze te są elementem grupy kapitałowej skupionej wokół firmy windykacyjnej, której umożliwiają nabywanie portfeli wierzytelności bankowych.

Wśród funduszy inwestycyjnych wpisanych do rejestru możemy wymienić w szczególności takie fundusze sekurytyzacyjne jak:

  1. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

  2. Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

  3. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

  4. CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

  5. GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

  6. Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

  7. P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

  8. S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Fundusze te masowo nabywają w drodze cesji wierzytelności, które są zbywane przez Banki. Następnie próbują dochodzić wyegzekwowania nabytych wierzytelności od potencjalnych dłużników. Niejednokrotnie wierzytelności te są już przedawnione, co czyni podniesieniu powyższego zarzutu przed Sądem, skuteczne uchylenie się od ich zapłaty w toczącym się postępowaniu sądowym. Jednak brak wiedzy dłużnika, powoduje, że w większości nie są podejmowane żadne kroki walki w procesie, który nierzadko kończy się uwzględnieniem powództwa na rzecz Funduszu.

W toku procesu sądowego dłużnik ma prawo zgłaszać zarzut oraz twierdzenia i wnioski przeciwko powodowi, które mogą doprowadzić do oddalenia powództwa przez sąd.

Stowarzyszenie służy bezpłatną pomocą każdemu Konsumentowi, który zgłosi się z takim lub podobnym problemem.

Pracownicy Stowarzyszenia są do Twojej dyspozycji:

  • stowarzyszenie@libertas.info.pl
  • 514 807 698

Nie czekaj ze zgłoszeniem się, aż będzie za późno. Skorzystaj z darmowej pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie.