30.08.2016

Szkoda całkowita pojazdu i sposób jej postrzegania


Dla wielu użytkowników pojazdów mechanicznych, którym przytrafiło się nieszczęśliwe zdarzenie komunikacyjne, nie jest obce pojęcie wystąpienia szkody całkowitej. Dość często ubezpieczyciel likwidujący szkodę w samochodzie, dąży do tego, aby wykazać, że pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy w chwili ustalenia kwoty odszkodowania przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu szkody.

Poniżej zamieszczamy stanowisko odnoszące się do pojmowania pojęcia szkody całkowitej likwidowanej z OC sprawy, które przedstawił w Monitorze Ubezpieczonych nr 65, Bartłomiej Chmielowiec - główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego.

https://mu.rf.gov.pl/65/art-2.html

Żródło:

https://mu.rf.gov.pl