21.09.2016

Zadośćuczynienie dla dziecka za śmierć matki - należne nawet po kilku latach


Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2016 r. sygn. akt I ACa 133/16, który porusza problematykę zasadności zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę, którą doznały małoletnie dziecie w wyniku śmierci matki.

Sąd podkreślił, że mimo tego że powodowie pamięć o matce czerpią ze szczątkowych wspomnień i fotografii, to brak jej wsparcia w okresie dorastania, jak również teraz u progu dorosłego życia, był i jest źródłem poczucia krzywdy. Nie ma żadnych wątpliwości, że krzywda wywołana śmiercią matki jest jedną z najbardziej dotkliwych z uwagi na rodzaj i siłę więzów rodzinnych oraz rolę pełnioną w rodzinie przez matkę. W rozpoznawanej sprawie krzywda jest tym bardziej dotkliwa, że śmierć matki powoda nastąpiła nagle i nieoczekiwanie, w wypadku komunikacyjnym, bez przyczynienia się ofiary i dotknęła bardzo małe dzieci. Doznana przez nich krzywda, wynikająca z utraty matki – jednej z dwóch najbliższych i najważniejszych dla dziecka osób, których nikt nie może zastąpić, mimo braku możliwości odtworzenia przebiegu procesu żałoby, była niewątpliwie dotkliwa, w szczególności, że skutki zdarzenia są ciągle przez powodów odczuwane i ten stan zapewne będzie trwać przez całe ich życie.

Zródło: https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000133_2016_Uz_2016-06-10_002