24.10.2016

Darowizna powoduje przejście uprawnień z tytułu rękojmi - wyrok Sądu Najwyższego


W dniu 19 października 2016r. Sądu Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 siędzów, która stanowiła odpowiedź na zadane mu pytanie w przedmiocie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Sprawa która trafiła do Sądu Najwyższego, dała wątpliwość składowi 3 sędziów tegoż sądu, który postanowieniem z dnia 21.10.2015r. sygn. akt III CZP 64/15 postanowił zadać pytanie powiększonemu składowi.

Sąd miał odpowiedzieć na następujące pytanie: "Czy umowa darowizny udziału we współwłasności rzeczy ruchomej na rzecz współwłaściciela tej rzeczy powoduje przejście na obdarowanego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w postaci uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości?"

Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2016 r. udzielił następującej odpowiedzi:

​"Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje - jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej - przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy."

Obecnie powyższa uchwała oczekuje na pisemne uzasadnienie.