07.12.2016

Zwrot opłat i prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu powinno być zasadą


Jednym z problematycznych zagadnień występujących przy kredycie konsumenckim w przypadku jego wcześniejszej spłaty jest wystąpienie roszczenia zwrotu poniesionych opłat i prowizji stosownie do niekredytowanego już okresu.

Kilka miesięcy temu w tym zakresie zostało przedstawione stanowisko przez Rzecznika Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi on, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Jednak w praktyce wygląda to całkiem inaczej, gdyż Banki praktycznie w cale nie chcą uznać zgłaszanych przez konsumentów żądań do zwrotu części opłaty w przypadku wcześniejszego spłacenia zaciągniętego kredytu.

Szerzej o tym problemie można przeczytać w artykule zamieszczonym na stronie www.bankier.pl pod poniższym linkiem.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zwrot-prowizji-przy-wczesniejszej-splacie-kredytu-bank-oddal-pieniadze-7487583.html