30.01.2017

Sąd musi zbadać postanowienie czy jest niedozwolone w danej umowie


Nawet w sytuacji, gdy umowa zawiera postanowienie, które jest uznane za niedozwolone, to w sposób automatyczny nie może to prowadzić do uznania, że jest ono niedozwolone i nie wiąże.

Każdorazowo sąd musi ocenić, czy spełnione zostały przesłanki uznania postanowień umowy za abuzywne, orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-sad-samodzielnie-ocenia-czy-postanowienia-umowy-moga-byc-uznane-za-niedozwolone

Pełny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 października 2016r. I ACa 645/16

Żródło: www.lex.pl