30.01.2017

Prawo do reklamacji przesyłki nie gaśnie nawet w przypadku przyjęcia jej bez zastrzeżeń


Przedsiębiorca nie może pozbawić konsumenta roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, nawet jeśli ten, przy odbiorze, nie stwierdził zastrzeżeń co do jej stanu.

Kolejna klauzula dotycząca przesyłek w handlu elektronicznym znalazła się w rejestrze UOKiK. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2016r. XVII AmC 542/16

Więcej informacji można uzyskać w treści wyroku oraz pod poniższym adresem:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sokik-po-przyjeciu-przesylki-bez-zastrzezen-klient-wciaz-ma-prawo-do-reklamacji

Żródło: www.lex.pl