06.02.2017

Niedozwolone jest pobieranie dodatkowej opłaty przy kredycie odnawialnym


W wyroku z dnia 2 lutego 2017r. I CSK 203/16 Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie dopuszczalności milczącego przedłużenia umowy kredytu odnawialnego na kolejny okres i naliczania przez bank z tego tytułu dodatkowej opłaty.

Milczące przedłużenie umowy kredytu odnawialnego przez bank jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy klientowi znane są warunki umowy. Jeśli nie, to przedłużanie umowy na kolejny okres i pobieranie od tego opłaty jest niedozwolone - orzekł Sąd Najwyższy. 

Sąd Najwyższy podkreślił, że równowaga stron nie została zachowana w spornej umowie. Doszło do jednostronnej zmiany wzorca, który stał się częścią umowy. Milczące przedłużenie umowy jest sprawą wyjątkową, dopuszczalną tylko wtedy, gdy znane są warunki umowy. W związku z tym sąd uznał, że posługiwanie się takim zapisem w umowie stanowi, iż jest on niedozwolonym postanowieniem umownym, zakazanym w obrocie z konsumentami.

Wyrok SN I CSK 203/16, z 2 lutego 2017 r.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-bank-nie-moze-pobierac-dodatkowej-oplaty-przy-przedluzaniu-kredytu-odnawialnego

Żródło: www.lex.pl