24.07.2017

Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentam


W dniu 22.07.2017r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentam, która w sposób szczegółowy uregulowała proces reklamowania, oferowania, zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny.

Ważnym zapisem ustawy jest obowiązek udzielenia kredytu hipotecznego tylko w tej walucie, w której konsument uzyskuje większość dochodów.

Każdy konsument, bez względu na to, co kupuje, powinien mieć zawsze pełną i rzetelną informację o zaletach i ryzykach. Tylko wtedy może podjąć świadomą decyzję o zawarciu umowy. Liczę na to, że dzięki nowej, kompleksowej ustawie, kredyty będą zaciągane i udzielane odpowiedzialnie mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

Ponadto, ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami wprowadza do ustawy o kredycie konsumenckim istotne zmiany dotyczące reklamy kredytu konsumenckiego.

W reklamach zawierających dane dotyczące kosztów kredytu zestaw obowiązkowych informacji będzie musiał być przedstawiony tak samo widocznie, czytelnie i słyszalnie jak inne informacje dotyczące kosztów kredytu. Pozostałe reklamy kredytu konsumenckiego będą natomiast musiały zawierać informację o wysokości RRSO również podaną w powyższy sposób. Celem przepisu jest zachęcenie kredytodawców do tworzenia reklam zawierających jedynie informację o RRSO - jest to bowiem najważniejsza informacja na temat kosztów kredytu.

Szersze informacje zawarte są na stronie uokik.gov.pl - https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13412

Pełny tekst ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentam