26.02.2013

Liczne przypadki nierzetelnych umów na dostawę energi


Do Urzędu Regulacji Energetyki zgłasza się coraz więcej osób, które zostały oszukane przez nieuczciwych akwizytorów, oferujących zmianę dostawcy energii elektrycznej. 

W umowach, które podsuwane są klientom do podpisu, często ukryte są wysokie kary za zerwanie umowy, opłaty za wystawienie faktury czy usługi, z których klient wcale nie chce i nie musi korzystać. URE apeluje o dokładne czytanie umów i przypomina, że klient ma 10 dni na odstąpienie od umowy, jeśli została ona zawarta poza siedzibą firmy energetycznej.

Należy pamiętać, że zanim podpiszemy podobną umowę z jakimkolwiek przedsiębiorcą pukającym do naszego domu, warto wcześniej dokładnie zapoznać się z treścią umowy oraz zasięgnąć informacji u specjalisty.

żródło artykułu: www.newseria.pl