16.04.2013

Ważna informacja o zmianie w prawie w polictyce cookies!


W związku ze zmianą prawa dotyczącą polityki cookies sprzedawcy internetowi powinni
informować na stronie swojego sklepu o polityce cookies.

 Dodatkowym obowiązkiem prócz podstrony z polityką cookies, sprzedawca powinien zamieścić wyraźną informację swoim odwiedzającym. Obowiązki w zakresie Cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), który w obecnym brzmieniu obowiązuje od 22 marca 2013 r.