05.07.2013

Pomoc w odszkodowaniach za opóźniony lub odwołany lot samolotem.


    W ubiegłym roku ponad 1,7 miliona pasażerów nie skorzystało z przysługującego im prawa do rekompensaty za przerwaną podróż samolotem z powodu jego opóźnienia lub odwołania. Linie lotnicze zaoszczędziły dzięki temu ponad 400 milionów Euro.Najwyższy czas to zmienić! Spójrzcie na wasze stare bilety i domagajcie się odszkodowania wstecz (w Polsce do 2 lat wstecz). Stowarzyszenie pomaga bezpłatnie pasażerom (konsumentom) udzielając konkretnych informacji w jaki sposób dochodzić swych roszczeń, a także w razie braku osiągnięcia w tym sukcesu wstąpić do postępowania.

Prawo do odszkodowania przysługuje w wysokości:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów
o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Jeżeli pasażerom zaoferowano, zgodnie z art. 8, zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu:

a) o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; lub
b) o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; lub
c) o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b), obsługujący przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie przewidziane w ust. 1 o 50 %.
3. Odszkodowanie określone w ust. 1 jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.
4. Odległości podane w ust. 1 i 2 mierzone są metodą trasy po ortodromie.
Szczegółowe informację rozstrzygnięcia sprawy otrzymają Państwo po konsultacji z prawnikiem Stowarzyszenia. Szerszy zakres regulacji znaleźć można w zakładce "akty prawne" na naszej stronie.
Podstawa prawna: rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91