09.07.2013

Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie - nowa niedozwolona klauzula w umowach !!!


W dniu 18-06-2013r. została wpisana do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, interesująca nowa klauzula abuzywna pod numerem 4959. Jest ona efektem wyroku który zapadł 11-01-2013r. z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim, który wykazał, że zapis w regulaminie o treści: Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie" - stanowi niedozwolone postanowienie w umowie zawieranej z Konsumentami i nie uzgodnione z nimi indywidualnie.


Zapis taki, niewątpliwie przerzuca z przedsiębiorcy na Konsumenta, cały ciężar i obowiązek przekazania istotnej dla niego informacji o wyniku reklamacji. Wiąże się to z koniecznością dopytywania się przez konsumenta, i to wyłącznie osobiście w miejscu złożenia reklamacji, o tym czy została ona rozpatrzona.

Zgodnie z obowiązującymi normami, sprzedawca w ramach złożonej reklamacji, jest zobowiązany do ustosunkowania się do żadania konsumenta w terminie  14 dni. Przy czym częstym błędem jaki można zauważyć w regulaminach to określanie tego terminu w dniach roboczych. Ustawodawca wprawdzie nie podaje jak ten termin należy liczyć, ale zgodnie przyjmuje się, że chodzi tutaj właśnie o termin ciągły czyli dni kalendarzowych. Mało tego, w tym terminie do konsumenta musi dotrzeć oświadczenie woli przedsiębiorcy, który w nim ustosunkowuje się do treści reklamacji konsumenta.  W przeciwnym razie przyjmuje się, uznanie reklamacji.

Podsumowując, każdy zapis o wskazanej powyżej treści, jak i inne podobne które w swej dyspozycji będą nakładały na konsumenta jakikolwiek obowiązek kontaktu z przedsiębiorcami w celu uzyskania wyniku złożonej reklamacji (np. obowiązek kontaktu telefonicznego, przez e-mail), w terminie 14 dni, będą również uznane za klauzule niedozwolone.

Numer wpisu: 4959
Data wpisu: 2013-06-18
Data wydania wyroku: 2013-01-11
Sygnatura akt: XVII AmC 5928/11
Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim
Oznaczenie pozwanego: Andrzej Krupa
Postanowienie uznane za niedozwolone: Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie"
Branża: Sprzedaż konsumencka