08.08.2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 12/12 w sprawie przymusowej sprzedaży lokalu osoby zalegającej z opłatami.


        Możliwość wystąpienia wspólnoty mieszkaniowej z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z wnoszeniem należnych od niego opłat jest zgodna z konstytucją.