23.09.2013

UOKiK nakłada karę na Vision Express sp. z o.o.


Według Decyzji NR RBG - 24/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Działania te polegały na:

1) zamieszczeniu we wzorcu umowy Regulamin Sklepu Internetowego Vision Express postanowień umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, których treść jest następująca:

- Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem wynikającym z pracy Firmy Kurierskiej.
oraz,
- Założenie konta w systemie Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych administratora danych osobowych.

2) stosowaniu w Regulaminie Sklepu Internetowego Vision Express postanowień umowy o treści:
(…) Klient będący konsumentem moŜe zwrócić zakupiony towar w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny. Dotyczy to towarów nieuŜywanych, w oryginalnym, nienaruszonym stanie.
oraz,
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towarów zwroty nie będą rozpatrywane.

Są one działaniem wbrew uregulowaniom z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 i w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3) stosowaniu w Regulaminie Sklepu Internetowego Vision Express postanowienia umowy o treści
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm.) Klient będący
konsumentem moŜe zwrócić zakupiony towar w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.
Jest to również działanie  wbrew uregulowaniom z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 i w zw. z art. 10 ust. 1
oraz w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4) stosowaniu w Regulaminie Sklepu Internetowego Vision Express postanowienia umowy o treści:
Sklep nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Klienta przy zamówieniu towarów.
Działąnie wbrew uregulowaniom z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5) bezprawnym działaniu poprzez stosowanie w Regulaminie Sklepu Internetowego Vision Express postanowienia umowy o treści:
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu „Zwrot”.
Również działanie wbrew uregulowaniom z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Vision Express sp. z o.o. karę finansową ponad 360 tys. zł. Spółka zaprzestała stosowania kwestionowanych klauzul. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca ma możliwość odwołania się do sądu.

Treść Decyzji nr RBG-24/2013 do pobrania