23.10.2013

SN: Można unieważnić klauzule walutowe w kredytach hipotecznych


W środę przed Sądem Najwyższym zapadł wyrok (sygn. IV CSK 142/13) w którym przyznano prawo klientom  banku do możliwości wystąpienia z żadaniem o unieważnienie, z mocą wstecz, niedozwolonych klauzul znajdujących się w umowie walutowego kredytu hipotecznego. Sprawa dotyczyła zapisów w umowie pozwalających na przeliczanie walut po kursie ustalanym wyłącznie przez bank.
Sąd Najwyższy przypomniał, o możliwości wytoczenia powództwa o unieważnienie klauzul umownych, nawet jeśli zostały one uznane wcześniej za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych przez UOKiK. Samo uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną nie powoduje jej eliminacji z konkretnej umowy z danym podmiotem.