30.12.2013

Sylwestrowe ostrzeżenia


       Sylwestrowo-noworoczne chwile mogą poza udaną zabawą, przynieść również sporo problemów. Czy można zatem, reklamować nieudaną imprezę sylwestrową? Czy nie spełnienie części z zaplanowanych atrakcji w trakcie wykupionej wycieczki, może stanowić podstawy do żądania obniżenia ceny głównej? Czy w końcu, kto odpowiada za nasze ubrania oddane do szatni w lokalu?

   Rezerwacja miejsca na imprezie sylwestrowej i zapłata za nie, to nic innego jak zawarcie umowy cywilnoprawnej. Organizator zapewnia Nas, że zorganizuje imprezę, na którą wstęp zapewni nam zakupiony wcześniej bilet. Ważne jest to, aby wcześniej ocenić profesjonalizm naszego gospodarza. Da nam to częściowo pewność tego, że po pierwsze będziemy świadomi atrakcji, których możemy się spodziewać w cenie usługi, a po drugie ułatwi nam to w razie niezadowolenia z realizacji usługi dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Dlatego na plus dla przedsiębiorcy należy uznać to, że w swej ofercie szczegółowo przedstawia wszystkie punkty sylwestrowej nocy (ilość  dań, napojów, rodzaj muzyki, zakwaterowanie itp.) Pamiętajmy, że idziemy na bal sylwestrowy, a nie na wieczór kawalerski i jedyną niewiadomą, a zarazem niespodzianką niech będzie pokaz sztucznych ogni, o ile jest przewidziany w programie.

     Rezygnacja w ostatniej chwili z imprezy może okazać się kosztowna. Nagła zmiana planów może wiązać się ze stratą wpłaconych pieniędzy. Przedsiębiorca jeśli nie zawinił w organizacji balu sylwestrowego, nie ma obowiązku w całości zwracać wpłaconej przez nas kwoty tylko dlatego, że mamy inną ofertę.  Powinien jednak dokonać rozliczenia wpłaconej kwoty, w stosunku do rzeczywistych strat które będą wiązały się z rezygnacją przez nas z miejsca. Zapewne większe szanse na odzyskanie naszych pieniędzy będą w przypadku, gdy ta rezygnacja nastąpi na długo przed planowaną datą imprezy, co da organizatorowi możliwość zapełnienia miejsc przez innych chętnych. W takim przypadku kwota zwracana konsumentowi powinna odzwierciedlać rzeczywiste straty poniesione przez organizatora.

      Również nasze niezadowolenie z przebiegu imprezy może stanowić podstawę roszczenia o zmniejszenie poniesionych kosztów w związku z niewywiązaniem się przez organizatora ze wszystkich atrakcji (np zamiast obiecanego zespołu, grano muzykę z płyt przez DJ`a)

      Należy również pamiętać, że to przedsiębiorca, a nie my, odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni,w lokalu w którym organizowana jest impreza i nie tylko wtedy, gdy jest płatna.  Nie uwalnia go od odpowiedzialności wywieszenie napisu np: „za zaginięcie lub zniszczenie garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności” bądź "organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szatniach (szafkach) lub pozostawione w innym miejscu na terenie lokalu". W wypadku, gdy jest wyznaczona odrębna szatnia to jest rzeczą oczywistą, że konsument oddający np. garderobę zawiera równocześnie z przedsiębiorcą umowę przechowania, mającą charakter umowy ubocznej w stosunku do umowy zasadniczej, jaką stanowi umowa o świadczenie określonej usługi przez podmiot prowadzący lokal (w tym wypadku bal sylwestrowy). Uznać jednakże należy, że do zawarcia umowy ubocznej o przechowanie może dojść również w tych miejscach, w których nie ma odrębnej szatni, a istnieją jedynie proste urządzenia, np. wieszaki. Przedmiotem umowy przechowania jest, zgodnie z przepisem art. 835 kodeksu cywilnego, zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie. Istota przechowania sprowadza sie do sprawowania pieczy nad powierzona rzeczą ruchoma i wydania jej w stanie niepogorszonym. Wskazać należy przy tym na to, że chodzi o piecze nad powierzona rzeczą, a nie o udostępnienie pomieszczenia dla umieszczenia w nim rzeczy cudzej. Od tej odpowiedzialności zapewne nie zwalnia ogłoszenie, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub innych miejscach na terenie lokalu. Takie praktyki mogą mieścić się w grupie przesłanek znamionujących naruszanie zbiorowych interesów konsumentów przez stosowanie niedozwolonych postanowień umownych.

      Zaopatrując się w materiały pirotechniczne sprawdźmy, czy na opakowaniu zamieszczone są takie informacje jak:

- oznaczenie producenta,

- ostrzeżenia (np. o zachowaniu wymaganej, bezpiecznej odległości podczas odpalania)

- instrukcja obsługi w języku polskim w której szczegółowo zostanie przedstawiony bezpieczny sposób użycia.

Wyroby pirotechniczne mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie !!!