12.02.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w styczniu 2014 roku


      Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu styczniu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

      Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5508
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...)
- istotnego naruszenia przez Posiadacza Karty (któregokolwiek z) postanowień Umowy lub Regulaminu,
- zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku mają negatywny wpływ/które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Posiadacza Karty do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, niezależnie od podstawy prawnej tych zobowiązań,
- uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza Karty o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym"

Numer wpisu: 5507
Data wyroku: 2012-06-12
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"

Numer wpisu: 5506
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"

 

Numer wpisu: 5505
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"Obowiązuje zasada bezzwrotności opłat (bez względu na okoliczności) wnoszonych przez Użytkowników naszego Serwisu"

Numer wpisu: 5504
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"Równocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane (...) niedozwoloną działalnością (...) osób trzecich"

Numer wpisu: 5503
Data wyroku: 2013-10-15
Paweł Moskal
"W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki, kosztami przesyłki zwrotnej oraz opłatą karną w wysokości 500 pln związaną z dodatkową obsługą zamówienia (opłata windykacyjna)"

Numer wpisu: 5502
Data wyroku: 2013-10-15
Piotr Kardas, Monika Kardas
"Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas przewozu"

Numer wpisu: 5501
Data wyroku: 2013-09-30
Mir-Wit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie
"Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"

Numer wpisu: 5500
Data wyroku: 2013-09-23
Danwita sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim
"Zwłoka z płatnością dwóch pełnych wpłat (rat) miesięcznych powoduje, że wymagalna staje się cała kwota"

Numer wpisu: 5499
Data wyroku: 2012-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi
"Opłata za wizytę windykatora: 75 zł"

Numer wpisu: 5498
Data wyroku: 2012-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi
"Wezwanie do zapłaty do pożyczkobiorcy/poręczyciela:10 zł"

Numer wpisu: 5497
Data wyroku: 2013-10-03
Tomasz Polesiński - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DUŃCZYK TOMASZ POLESIŃSKI w Lublinie
"Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę busa usunięty z pojazdu"

Numer wpisu: 5496
Data wyroku: 2013-09-19
KURIER BROKER SP.Z.O.O. w Warszawie
"W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej należy rozumieć, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 300 zł"

Numer wpisu: 5495
Data wyroku: 2013-09-30
Lexus Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki nie zaliczonej na poczet ceny i nie zwróconej na podstawie niniejszego paragrafu, jako kary umownej przysługującej Sprzedawcy w razie nieprzystąpienia przez Kupującego do zawarcia umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie, pomimo takiego obowiązku"

Numer wpisu: 5494
Data wyroku: 2012-12-14
Czesław Sikorski - "Art.-Bud" w Wodzisławiu Śląskim
"(...) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów"

Numer wpisu: 5493
Data wyroku: 2013-10-28
Andrzej Wencel
"W przypadku nie wywiązywania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego Kancelarię"

Numer wpisu: 5492
Data wyroku: 2013-02-28
Włodzimierz Wojewodzic - P.P.H. Wojewodzic w Nowym Sączu
"Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla "Sklepu Wojewodzic" "

Numer wpisu: 5491
Data wyroku: 2013-02-28
Włodzimierz Wojewodzic - P.P.H. Wojewodzic w Nowym Sączu
"Właściciel internetowego "Sklepu Wojewodzic" zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin"

Numer wpisu: 5490
Data wyroku: 2013-02-28
Włodzimierz Wojewodzic - P.P.H. Wojewodzic w Nowym Sączu
"W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera)"

Numer wpisu: 5489
Data wyroku: 2013-02-28
Włodzimierz Wojewodzic - P.P.H. Wojewodzic w Nowym Sączu
"Właściciel internetowego "Sklep Wojewodzic" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską"

Numer wpisu: 5488
Data wyroku: 2013-10-28
Andrzej Wencel
"Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego"

Numer wpisu: 5487
Data wyroku: 2013-09-30
Lexus Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"Zaliczka określona w §5 ustęp 1 niniejszej umowy jest wymagana w związku z koniecznością nabycia przez Sprzedawcę samochodu od przedstawiciela producenta oraz koniecznością poniesienia innych nakładów dla realizacji niniejszej umowy, wobec czego zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkami opisanymi poniżej"

Numer wpisu: 5486
Data wyroku: 2013-08-19
Andrzej Gryś
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych rozpatruje je sąd właściwy dla siedziby Sklepu"

Numer wpisu: 5485
Data wyroku: 2012-11-29
Lidia Rasztawicka
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich"