08.05.2012

UOKiK wygrywa kolejna bitwe z portalem pobieraczek.pl


Kilka dni temu przed UOKiK swój finał kolejny raz znalazła sprawa portalu pobieraczek.pl będącego własnością spółki cywilnej Eller Service. Postępowanie było związane z licznymi skargami konsumentów w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe ich interesy.

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust.1 i 2 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy działanie ww. przedsiębiorców polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów, po zawarciu umowy o świadczenie usług, treści mających na celu zastraszenie konsumentów oraz wprowadzenie ich w błąd, w szczególności zaś poprzez :

 - sugerowanie, iż konsument poprzez podanie fałszywych danych w formularzu

rejestracyjnym zamieszczonym na stronie www.pobieraczek.pl mógł popełnić przestępstwo

z art. 286 k.k.,

 - sugerowanie, iż konsumenci mogą zostać obciążeni kosztami prowadzonego przez Spółkę

postępowania windykacyjnego,

 co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23

sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr. 171,

poz. 1206) i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

 Wątpliwości wzbudziło także niepotwierdzanie przez Eller Service na piśmie wymaganych przez prawo informacji – np. danych przedsiębiorcy, ceny usługi, prawo odstąpienia od umowy, czasie jej obowiązywania, które to dane przy umowie zawieranej na odległość muszą być potwierdzone na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. Brak ich potwierdzenia powoduje, że czas na odstąpienie konsumenta od umowy wydłuża się do trzech miesięcy.

 Prezes UOKiK uznała, że spółka Eller Service, właściciel portalu pobieraczek.pl naruszyła zbiorowe interesy konsumentów – przedsiębiorcy nakazano zaprzestanie stosowania kwestionowanej praktyki i nałożono karę ponad 215 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca ma możliwość odwołania się do sądu.

Pełna treść omawianej decyzji: Decyzja nr RWR 16/2012