10.05.2014

Ustawa o prawach konsumenta przyjęta przez Sejm !!!


W piątek 09.05.2014r. Sejm, po trzecim czytaniu, (drugie odbyło się dwa dni wcześniej) przyjął ustawę o prawach konsumenta. Należy wskazać z zadowoleniem, że vacatio legis, zostało ustalone na okres 6 miesięcy (nie jak proponowali posłowie z PSL na 3 miesiące) od dnia ogłoszenia ustawy.

Zgodnie z procedurą legislacyjną następnym krokiem jest przekazanie ustawy do Senatu, który może zgłosić do niego poprawki. Jeśli tego nie uczyni, ustawa zostanie skierowana do podpisu dla Prezydenta RP. 

Projekt ustawy, który został przyjęty przez Sejm znajduje się TUTAJ. To wersja z 24 kwietnia, ale wszystkie późniejsze poprawki zostały odrzucone.

Zachęcamy do prześledzenia nowej ustawy zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców. Dla tych drugich, czas oczekiwania na wejście w życie ustawy, będzie czasem w którym powinni dostosować swoje umowy i regulaminy do wymagań ustawodawcy.