10.05.2014

Priorytety ochrony konsumentów ogłoszone przez UOKiK


W dniu 09.05.2014r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił na stronie uokik.gov.pl główne zmiany w działalności UOKiK zmierzające do wzmocnienia ochrony konsumentów. 

Założenia te, (dostępne TUTAJ) odnoszą się do zapewnienia jak najwyższego poziomu dobrobytu konsumenta przez skuteczną ochronę konkurencji oraz interesów i praw konsumentów przy respektowaniu zasad sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniach.

Priorytety według UOKiK to:

1) monitoring poziomu respektowania praw konsumentów, szybka reakcja na zjawiska patologiczne i maksymalizacja efektów działań edukacyjnych,

2) zdecydowane ściganie i zwalczanie karteli oraz skuteczna ochrona konkurencji przed praktykami monopolistycznymi i antykonkurencyjnymi koncentracjami w oparciu o wyniki analizy ekonomicznej,

3) podnoszenie wiedzy i kompetencji instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z całym materiałym ogłoszonym przez UOKiK.