17.06.2014

Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta


W dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności:

a)      obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem,

b)      zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,

c)      zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz

d)      zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.