19.06.2014

Utrzymana kara dla księgarni Matras


Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał stanowisko UOKiK i utrzymał kary pieniężne w łącznej wysokości 452 664 zł. nałożone na księgarnię Matras w wydanej w dniu 11.12.2012r. decyzji. Wyrok SOKiK w Warszawie z 12 czerwca 2014 r. (XVII AmA 26/13) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Szczegóły dotyczące zarzutów naruszenia przepisów ochrony konsumentów, które stanowiły podstawę do wydania orzeczenia przez SOKiK, można poznać analizując treść samej decyzji UOKiK.

Żródło: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11077