27.06.2014

Prezydent podpisał ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług


Prezydent RP podpisał ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, zgodnie z którą na przedsiębiorcę będzie mogła być nałożona kara pieniężna w wysokości do 40 tyś. złotych za trzykrotne nieoznaczenie ceną półki z towarem. Sankcja pieniężna w wysokości do 20 tyś. złotych będzie mogła być nałożona za jednorazowe nieoznaczenie ceny.

Dla Konsumenta zmiany wprowadzając uprzywilejowanie, w tym zakresie, że w przypadku rozbieżności w cenie produktu obowiązywać będzie cena niższa.