18.07.2014

Zawieszenie działalności SKOK "Wspólnota"


Zgodnie z komunikatem na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, informuje ona że, została podjęta decyzja o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” oraz wystąpiono do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK „Wspólnota” został złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w dniu 18 lipca 2014 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pod poniższym linkiem

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/zawieszenie_Wspolnota.html