18.07.2014

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów


Została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza to, ze wejdzie ona w życie 18 stycznia 2015 r.


Poniżej przedstawiamy roboczą wersję ustawy, przygotowaną przez UOKiK.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst ujednolicony