10.01.2015

Obniżenie wysokości odsetek ustawowych


W dniu 22 grudnia 2014r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych z dnia 16 grudnia 2014r. którym zmieniono wysokość dotychczasowych odsetek z 13% na 8% w stosunku rocznym. Rozporządzenie zaczęło obowiązywać następnego dnia po jego ogłoszeniu.

.