09.02.2015

UOKiK nałożył na Alior Bank karę w wysokości 3,3 mln zł za jednostronne wprowadzenie niekorzystnych zmian do regulaminu


 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Alior Bank karę finansową w wysokoąsci 3,3 mln zł za dokonywani jednostronnych i niekorzystnych zmian w obowiązującym regulaminie, przez co konsumencji, którzy posiadali lokaty terminowe w walucie obcej stracili możliwość wypłaty gotówki  w tej walucie po zakończeniu lokaty.

Wątpliwości wzbudził sposób potraktowania konsumentów posiadających lokaty terminowe we franku szwajcarskim. Urząd ustalił, że bank w trakcie obowiązywania umów jednostronnie wprowadził zmiany do regulaminu wycofując możliwość wypłaty zgromadzonych środków w gotówce w walucie lokaty.

Nałożona kara nie jest prawomocna, a bank zapowiedział złożenie od niej odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Więcej informacji na temat nałożonej kary znajduje się na stronie UOKiK pod podanym linkiem

http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11460

Decyzja pdf