13.05.2015

UOKiK przeprowadził kontrolę umów w prywatnych domach opieki


UOKiK przeprowadził kontrolę wzorców umownych stosowanych przez prywatne domy opieki. Kontrola była prowadzona w 2014r. w dwóch województwach i w dalszej części obejmie obszar całego kraju. Bardzo wiele z kontrolowanych wzorców wzbudziło poważne zastrzeżenia.

Najistotniejsze nieprawidłowości, które wykryła kontrola UOKiKu, dotyczyły takich zagadnień jak: zastrzeganie możliwości rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezwracanie pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi, jednostronne zmiany ceny usługi, wyłączanie odpowiedzialności za szkody na osobie, wyłączanie odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domu opieki, wygórowane kary umowne.

Szersze infromację dostępne są na stronie UOKiK pod poniższym linkiem:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11618

Źródło: uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11618