26.05.2015

Cofnięcie tytułu egzekucyjnego niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia


Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2015 roku (sygn. akt III CZP 103/14) zastanawiał się nad zadanym przez Sąd II instancji pytaniem: czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela pierwotnego po dokonaniu cesji wierzytelności oznacza, że cofnięcie takie niweczy skutki przedawnienia.

W ocenie Sądu Najwyższego umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela - banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności - niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

Sygnatura akt III CZP 103/14, uchwała 3 sędziów z 19 lutego 2014 r.