19.09.2012

Konferencja na temat ochrony konsumenta w UE


Stowarzyszenie Konsumentów Libertas zachęca do wzięcia udziału w debacie: „Wzmocnienie roli obywateli – Polityka UE dotycząca ochrony konsumentów” organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniu 21 września br.w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Olszewskiego 2, sala nr 7 - Refektarz.

        Wezmą w niej udział m.in.: przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich RP, rzecznicy konsumentów, bankowy arbiter konsumencki oraz wybitni przedstawiciele UJ i innych uczelni. W panelach wezmą udział m.in.: Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), prof. dr hab. Robert Stefanicki (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu), prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Marczyńska (Bankowy Arbiter Konsumencki), Piotr Stańczak (Europejskie Centrum Konsumenckie), Jerzy Gramatyka (Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie).Podczas konferencji zostaną poruszone takie tematy jak:

- ochrona konsumentów, jako czynnik integracji europejskiej;

- konsument = obywatel? Priorytety strategii polityki konsumenckiej UE po roku 2013;

- poprawa dochodzenia roszczeń konsumenckich jako droga do wzmocnienia roli
obywatela w społeczeństwie;

- konsument w środowisku elektronicznym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.