25.06.2015

Mimo pośpiechu, rząd opóźnia przyjęcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów


Pomimo wcześniejszych ustaleń, Rada Ministrów nie zajęła się w dniu dzisiejszym regulacjami projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

.