20.07.2015

POLISOLOKATY - Sąd uznaje polisolokatę za oszukańczą umowę (wyrok nieprawomocny)


Twierdzenie, które wypływa z analizy uzasadnienia orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie polisolokat, nakazuje uznać umowy, pozbawiające ich posiadacza znacznej części wpłaconego kapitału w sytuacji wcześniejszego ich zerwania, za oszukańcze. (sygn. akt III C 1453/13 - wyrok nieprawomocny)

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

.