07.09.2015

Kolejny pozew grupowy przeciwko firmie Amber Gold niedopuszczalny


Tym razem z pozwem grupowym wystąpiło 167 klientów firmy Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa. Podstawą ich roszczenia odszkodowawczego miał być fakt, iż prokuratura przez około 2,5 roku nie postawiła zarzutów właścicielom spółki, narażając tym samym obywateli na znaczne straty finansowe.

Jednak kolejny raz w ocenie Sądu rozpoznającego złożony pozew grupowy, okazało się że jest on niedopuszczalny pod względem prawnym. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne, a stronom przysługuje odwołanie się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.