03.10.2015

Postępowanie UOKiK w sprawie polis UFK


Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, możemy przeczytać informację o trwających postępowaniach przed Prezesem UOKiK dotyczących polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Obecnie jest to bardzo gorący temat, który śledzą z zainteresowaniem liczni konsumenci.

W jego toku Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z kwestionowanych wzorców umownych.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie UOKiK pod poniższym linkiem:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11920


Źródło: uokik.gov.pl