Poniżej zamieszczamy linki do stron instytucji, organizacji oraz organów sądowych zajmujących się w mniejszym bądź większym stopniu ochroną praw konsumentów i nie tylko. Zachęcamy do systematycznych odwiedzin i śledzenia wydarzeń dotyczących tematyki praw Konsumenckich.

http://uokik.gov.pl/ - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

http://www.zbp.pl/ - Związek Banków Polskich

http://www.cpb.pl - Centrum Prawa Bankowegi i Informacji

http://www.sn.pl - Sąd Najwyższy

http://www.trybunal.gov.pl - Trybunał Konstytucyjny

http://www.sejm.gov.pl/ - Sejm RP

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl - baza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx - Dziennik Ustaw

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/ - Portal orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie

http://wygralem-z-mbankiem.pl/ - prywatny blog opisujący problematyczne sprawy klientów mbanku

http://orzeczenia.ms.gov.pl/ - internetowy portal orzeczeń sądów powszechnych

http://www.sejm.gov.pl/ - strona Sejmu RP