Infolinia bezpłatnych porad prawnych:   514-807-698

UWAGA !!!

1 lipca 2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych.

Aktualności

08.01.2019

Nie jeden zadłużony konsument otrzymał z sądu nakaz zapłaty w którym zostawał zobowiązany do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz swojego wierzyciela. Niejednokrotnie podstawę wydania takiego nakazu zapłaty stanowił weksel lub wyciąg z ksiąg bankowych.

18.07.2018

Powszechnie wiadomym jest, iż ubezpieczenie OC posiadacza samochodu ma chronić go za skutki nieszczęśliwych zdarzeń powstałych m.in. na drodze podczas użytkowania samochodu. Ale czy zawsze możemy liczyć na posiadane OC ? Poniżej przedstawiamy stan faktyczny z ktorego wynika, że ucieczka z miejsca zdarzenia, którego jesteśmy sprawcą, może nas dużo kosztować. 

11.07.2018

Od 9 lipca 2018r. zaczęła obowiązywać ważna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz. 2018 poz. 1104). Poniżej przedstawiamy te zmiany, które dokonują drobnych zmian w instytucji przedawnienia.

04.07.2018

W dniu 1 lipca 2018r.  weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych. Mają one zapewnić konsumentom w całej Unii Europejskiej jednakową ochronę prawną. Poniżej wskazujemy kilka istotnych zmian w zakresie ochrony konsumentów. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony UOKiK, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14468 na której znajduje się również niniejsza tematyka. 

09.02.2018

Dla osób które nie dają sobie rady ze spłatą bieżących zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki) ustawodawca przewidział możliwość pomocy poprzez instytucję upadłości konsumenckiej.

Poniżej postaramy przedstawić najistotniejsze informację wiążące się z upadłością konsumentów.

Osoby zaintereswane mogą kontaktować się z naszym Stowarzyszeniem.

24.07.2017

W dniu 22.07.2017r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentam, która w sposób szczegółowy uregulowała proces reklamowania, oferowania, zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny.

10.05.2017

Towarzystwo Ubezpieczeń Generali będzie musiał zapłacić grupie 165 klientów, którzy zdecydowali się kilka lat temu na tzw. "polisolokaty" ponad 2,5 mln złotych. To efekt pierwszego takiego wyroku w którym rozstrzygano los osób związanych umową, której przedmiotem był produkt oszczędnościowo-inwestycyjny.

06.02.2017

W wyroku z dnia 2 lutego 2017r. I CSK 203/16 Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie dopuszczalności milczącego przedłużenia umowy kredytu odnawialnego na kolejny okres i naliczania przez bank z tego tytułu dodatkowej opłaty.

30.01.2017
Przedsiębiorca nie może pozbawić konsumenta roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, nawet jeśli ten, przy odbiorze, nie stwierdził zastrzeżeń co do jej stanu.
30.01.2017

Nawet w sytuacji, gdy umowa zawiera postanowienie, które jest uznane za niedozwolone, to w sposób automatyczny nie może to prowadzić do uznania, że jest ono niedozwolone i nie wiąże.

07.12.2016

Brytyjski nadzór finansowy zaproponował wprowadzenie restrykcyjnych regulacji dotyczących brokerów foreksowych. Maksymalna dźwignia finansowa ma być ograniczona do 50 do 1.

07.12.2016

Jednym z problematycznych zagadnień występujących przy kredycie konsumenckim w przypadku jego wcześniejszej spłaty jest wystąpienie roszczenia zwrotu poniesionych opłat i prowizji stosownie do niekredytowanego już okresu.

10.11.2016

W niedawnym wyroku z dnia 27 lipca 2016r. sygn. akt V CSK 680/15 Sąd Najwyższy wypowiedział się co do sposobu liczenia początku biegu 3 letniego terminu przedawnienia w sprawach odszkodowawczych z deliktu.

24.10.2016

W dniu 19 października 2016r. Sądu Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 siędzów, która stanowiła odpowiedź na zadane mu pytanie w przedmiocie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

21.09.2016

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2016 r. sygn. akt I ACa 133/16, który porusza problematykę zasadności zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę, którą doznały małoletnie dziecie w wyniku śmierci matki.

21.09.2016

Alior Bank nie pobierze lub odda konsumentom odsetki za ostanie 12 miesięcy trwania umowy dotyczącej kredytu konsumenckiego „Gwarancja najniższej raty” – zdecydował prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bank zobowiązał się do zrekompensowania strat klientom.

21.09.2016

Bank Millennium złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym sąd zakwestionował umowę kredytu indeksowanego we frankach i nakazał bankowi zwrot nadpłat indeksacyjnych i jednej z rat w całości - wynika z wtorkowego komunikatu banku.

21.09.2016

Powyższe wynika z zapadłego w dniu 15.09.2016r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym uznano, że podmiot prowadzący sklep, który oferuje bezpłatnie i publicznie sieć Wi-Fi, nie jest odpowiedzialny za dokonane przez użytkowników naruszenia praw autorskich.

30.08.2016

Dla wielu użytkowników pojazdów mechanicznych, którym przytrafiło się nieszczęśliwe zdarzenie komunikacyjne, nie jest obce pojęcie wystąpienia szkody całkowitej. Dość często ubezpieczyciel likwidujący szkodę w samochodzie, dąży do tego, aby wykazać, że pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy w chwili ustalenia kwoty odszkodowania przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu szkody.

26.08.2016

Sąd Okręgowy  w Warszawie orzekł, że Bank Millennium S.A. musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy kredytu pseudofrankowego. Wyrok jest nieprawomocny, a bank może od niego złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego.

25.08.2016

Dopiero po wakacjach wejdą w życie zmiany w ustawie o usługach turystycznych, dzięki którym klienci biur podróży będą lepiej zabezpieczeni przed bankructwem takich firm. Po podpisaniu zmian w ustawie przez Prezydenta RP w dniu 18 sierpnia, obecnie czeka ona na wejście w życie.

23.08.2016

Poniżej zamieszczamy filmik, który przedstawia obraz ubezpieczycieli postrzegany przez większość konsumentów. Czy uwagi odnoszące się do praktyk stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe mają w każdym przypadku przełożenie na rzeczywistość, każdy z konsumentów, który musiał likwidować choć raz w życiu szkodę, odpowie sobie sam na to pytanie.

09.08.2016

Głośno ostatnio o problemie uregulowania kredytów walutowych, które doprowdziły kilkadziesiąt tysiecy obywateli do sporych kłopotów finansowych. Regulacja ta była jedyn z kluczowych punktów kampani wybrczej obecnego Prezydenta RP. Ale czy możemy powiedzieć, że przygotowywany jej projekt ma faktycznie na celu pomóc samym kredytobiorcom ?

08.08.2016
Przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie został utrzymany wyrok kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt w CHF. Poniżej załączamy adres do strony portalu orzeczeń sądów powszechnych, gdzie można zapoznać się z jego treścią.
08.08.2016

Szacuje się, że w ostatnich latach produkty inwestycyjne tzw. polisolokaty zostały nabyte przez ponad 5 mln polaków. Od kilku lat wielu z nich próbuje z różnym skutkiem, nierównej walki o odzyskanie ulokowanych oszczędności. Czy w nadchodzących miesiącach mogą oni liczyć na cień nadziei, że ich pozycja znacznie się poprawi ?

05.07.2016
Od jakiegoś czasu zrobiło się głośno o podmiotach mających nazwę Sekurytyzacyjny Fundusz Zamknięty.
08.06.2016

We wtorek 07.06.2016r. zapadł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyrok w którym Sąd uznał, iż odszkodowanie za brak miejsca w samolocie należy się nie tylko dla osoby dla której tego miejsca zabrakło, ale też dla pozostałych członków rodziny, którzy musieli przez to zrezygnować z lotu.

31.05.2016

W wyroku Sąd Rejonowy we Włocławku z 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 2456/14  podkreślił, iż brak przekazania informacji konsumentowi o prawie odstąpienia od umowy, wydłuża możliwość skorzystania z niego nawet do roku.

09.05.2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w wyroku z 29 kwietnia (sygn. VIC 1713/15) uznał, że klauzula waloryzacyjna w kredycie frankowym, która pozwalała przeliczać zaciągnięty kredyt z franków na złote oraz w drugą stronę, od początku była nieważna.

29.04.2016

W związku z zapytaniami kierowanymi do Stowarzyszenia o autentyczność wysyłanych wiadomości email z prośbą o weryfikację w systemi iPKO, informujemy, że są to fałszywe emaile i nie są wysyłane przez system PKO Bank Polski. Zostało to potwierdzone przez pracownika Banku. Prosimy nie otwierać tych wiadomości, a już na pewno nie logować się na podanej stronie internetowej.

15.04.2016

17 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza to lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych. Pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w przepisach można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

05.04.2016

Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte z konsumentami. Banki dobrowolnie zobowiązały się do zmiany praktyk zakwestionowanych przez UOKiK

05.04.2016

Na stronie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie została zamieszczona informacja o ponownym podjęciu się reprezentantowania grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym przeciwko mbank S.A.

31.03.2016

Na stronie Rzecznika Finansowego został opublikowany II Raport dotyczący Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Osoby, które mają wątpliwości jak postąpić ze swoją polisą inwestycyjną, mogą znaleźć odpowiedź w tym raporcie.

21.02.2016

Wystawiając negatywną ocenę klientowi na portalu aukcyjnym, sprzedawca powinien wystrzegać się sformułowań przekraczających granice rzeczowej potrzeby, oględności i kultury wypowiedzi.

18.02.2016

Od 19 lutego będzie obowiązywać ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

18.02.2016

UOKiK ukarał spółkę Novum, dostawcę usług telekomunikacyjnych,  za wprowadzanie konsumentów w błąd i nałożył na nią karę finansowa wynoszącą ponad 481 tys. zł

17.02.2016
Z informacji uzyskanej na stronie UOKiK możemy wyczytać, iż urząd wszczął 5 listopada 2015r. postępowanie wyjasniające wobec CRéDIT AGRICOLE BANK POLSKA, kwestionując sześć praktyk.
15.02.2016

UOKiK w wydanej przez siebie decyji z dnia 31 grudnia 2015r. stwierdził, że reklamy spółki Vivus Finance, zgodnie z którymi konsument otrzyma pożyczkę w 15 minut, wprowadzały go w błąd.

29.01.2016
Dostępne jest już na stronie Sądu Najwyższego uzasadnienie uchwały podjętej w składzie 7 sędziów w dniu 20 listopada 2015r. sygn. akt III CZP17/15.
08.12.2015
Ostatnia zmiana w przepisach prawa bankowego dokonana ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1864), ma na celu uporządkowanie regulacji dotyczącej rachunków nieaktywnych, tzw. rachunków uśpionych.


03.12.2015

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym odmówił podjęcia uchwały na zadane mu pytanie prawne w sprawie dotyczącej polisolokat.

01.12.2015
Klienci Ergo Hestia, Warta i Uniqa odstępujący od umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) poniosą niższe koszty.
29.11.2015

W najbliższy czwartek, 3 grudnia być może zapadnie przed Sądem Najwyższym ważne rozstrzygniecie w zakresie polisolokat.

23.11.2015

Aby zwiększyć świadomość społeczną związaną z zawieraniem umów finansowych, już w poniedziałek 23 listopada wystartowała kolejna odsłona kampanii prowadzonej przez UOKiK pod nazwą: „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”

20.11.2015
W Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy artykuł, opisujący sprawę w której zadośćuczynienie w kwocie 300 tyś. otrzyma mężczyzna, poszkodowany w wypadku spowodowanym przez własną żonę.
20.11.2015

W dniu 20 listopada Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści:

19.11.2015

Jak podaje na swej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 5 listopada 2015r. zostało wszczęte postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska. Urząd skontrolował zmiany dokonane przez bank w tabelach opłat i prowizji, regulaminach i umowach oraz elektroniczny system komunikowania się z konsumentami.

09.11.2015

3 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy odpowie na przedstawione mu zagadnienie prawne:

Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest świadczeniem głównym czy ubocznym?

31.10.2015

Od dziś na stronie internetowej UOKiK dostępna jest baza wyroków sądowych. Znajdują się w niej rozstrzygnięcia, które zapadły po 1 września br. w sprawach, w których sąd podtrzymał linię orzeczniczą Urzędu, jak i tych, gdzie uwzględnione zostały argumenty przedsiębiorców.

19.10.2015

Rusza kolejna kampania reklamowa organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym razem spoty reklamowe skupią się na zagadnieniach odstąpienia od umowy zawartej przez Internet i zasadach reklamacji wadliwego towaru. Będzie je można zobaczyć w telewizji, radio i Internecie, a także na nośnikach LCD. Kampania ma potrwać do końca października.

19.10.2015
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt: "Reklamacja: jaki termin na jej rozpatrzenie?", który ukazał się na stronie egospodarka.pl. Autor ukazuje w nim uprawnienia przysługujące konsumentowi do złożenia reklamacji w związku z wystąpieniem w towarze wady.
19.10.2015

W dniu 16.10.2015r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dokonane zostały przez przyjęcie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

13.10.2015

W ostatnim czasie mieliśmy kilka spraw związanych z zawarciem i realizacją umowy przedwstępnej. Konsumenci zgłaszali zapytania co do tego jak taka umowa powinna wyglądać, jakie niesie ze sobą skutki dla stron oraz co gdy jedna ze stron uchyla się od jej realizacji. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić w kilku słowach podstawowe jej założenia.

13.10.2015
W dniu 13.10.2015r. Stowarzyszeniu Konsumentów Libertas został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego.
03.10.2015

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, możemy przeczytać informację o trwających postępowaniach przed Prezesem UOKiK dotyczących polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Obecnie jest to bardzo gorący temat, który śledzą z zainteresowaniem liczni konsumenci.

03.10.2015

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Następnie nowelizacja ustawy zostanie opublikowana w  Dzienniku Ustaw RP, po czym będzie oczekiwała na wejście w życie po upływie 6 miesięcy.

23.09.2015

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego zostały umieszczone zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. W dzisiejszych czasach dla większości trudno obejść się bez internetu, a jedną z korzyści z niego płynących jest możliwość załatwiania płatności bankowych on-line. Dlatego kążdy, kto z tej formy korzysta, powinien zapoznać się z tymi zasadami.

23.09.2015

Sąd Apelacyjny w Warszewie, zmieniając decyzję Sądu niższej instancji wyraził zgodę na pozew grupowy frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium. Sprawa dotyczy prawie 4 tys. osób, którzy są klientami Banku i domagają się od niego wypłaty ponad 81 mln zł. Czeka nas zatem pierwszy w Polsce tak gigantyczny z każdego punktu pozew zbiorowy.

16.09.2015

Czy dozwolonym jest zapis zawarty w umowie posrednictwa sprzedaży nieruchomości z którego wynika bezwzględny obowiązek dla strony zapłaty całej prowizji od sprzedaży na rzecz agencji już w dniu zawarcia umowy przedwstępnej ?

16.09.2015

W dniu 10 września 2015r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z 05 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. (Dz. U. 2015 poz. 1348)

07.09.2015

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią glosy do wyroku Sądu Najwyższego w sprawie mbanku, autorstwa dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej, która jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Osnabrueck, ekspertem w dziedzinie praw konsumenta.


07.09.2015

Parlament przyjął w dniu 04.09.2015r. nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z jej założeń wynika, że Konsumenci, będą jeszcze o wiele lepiej chronieni na rynku świadczonych im usług.

07.09.2015

Tym razem z pozwem grupowym wystąpiło 167 klientów firmy Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa. Podstawą ich roszczenia odszkodowawczego miał być fakt, iż prokuratura przez około 2,5 roku nie postawiła zarzutów właścicielom spółki, narażając tym samym obywateli na znaczne straty finansowe.

21.08.2015

Problem wysokości wypłacanych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w stosunku do rzeczywistej szkody, to temat nie nowy. Wie o tym każdy, kto choć raz poniósł szkodę, a kwota przyznana mu z ubezpieczenia nie wystarczyła na pokrycie całości doznanej straty.

20.08.2015
"Gdy rata kredytu opiewa na walutę polską, jednak jej wysokość jest wyrażona we frankach, to zmiana daty uruchomienia kredytu, a co za tym idzie - konkretny kurs franka, ma znaczenie dla wysokości spłaty kredytu."
18.08.2015

Kredytodawca musi rzetelnie informować o kosztach związanych z udzieleniem pożyczki oraz o wysokości kwoty kredytu. UOKiK zakwestionował ulotki reklamowe banku PKO BP. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany praktyk.

05.08.2015
W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat odpowiedzialności za błędnie wpisany w przelewie numer rachunku odbiorcy. W obecnej regulacji prawnej, obowiązkiem nadawcy jest podanie prawidłowego numeru rachunku, gdyż za pomyłkę, to on będzie ponosił konsekwencje, a nie bank, który nie ma obowiązku weryfikowania czy wpisany numer rachunku należy rzeczywiście do podanego odbiorcy.
28.07.2015
Tak zdecydował w niedawnym wyroku Sąd Apelacyjny w Lublinie przyjmując, że pasażer, który wybiera podróż samochodem z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu jest współodpowiedzialny za skutki wypadku drogowego, będąc w nim poszkodowanym.
27.07.2015

Egzekwowanie jakichkolwiek opłat musi być poprzedzone doręczeniem konsumentowi wzorca umownego z ich wysokością - przypomniał UOKiK w decyzji w sprawie niezgodnych z prawem praktyk sieci Pure Health and Fitness. Spółka zobowiązała się do ich zaniechania.

20.07.2015

Twierdzenie, które wypływa z analizy uzasadnienia orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie polisolokat, nakazuje uznać umowy, pozbawiające ich posiadacza znacznej części wpłaconego kapitału w sytuacji wcześniejszego ich zerwania, za oszukańcze. (sygn. akt III C 1453/13 - wyrok nieprawomocny)

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

25.06.2015

Pomimo wcześniejszych ustaleń, Rada Ministrów nie zajęła się w dniu dzisiejszym regulacjami projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

23.06.2015

Od dłuższego czasu trwały legislacyjne pracę i przygotowania, aby wprowadzić zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Teraz gdy prace te są już na ostatniej prostej, rząd dąży do tego, aby zostały przyjęte jeszcze w tej kadencji sejmu.

09.06.2015

W wyroku z dnia 4 czerwca 2015r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-497/13 Froukje Faber przeciwko Autobedrijf Hazet Ochten BV, potwierdził, że z art. 5 ust. 3 dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.U. L 171, s. 12) wynika, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy istniał w chwili dostawy.

26.05.2015

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2015 roku (sygn. akt III CZP 103/14) zastanawiał się nad zadanym przez Sąd II instancji pytaniem: czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela pierwotnego po dokonaniu cesji wierzytelności oznacza, że cofnięcie takie niweczy skutki przedawnienia.

15.05.2015

Sąd Najwyższy rozpoznając w dniu 14 maja 2015r. złożoną przez mbank skargę kasacyjną (II CSK 768/14), uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I ACa 1209/13), który korzystnie wypowiedział się w sprawie kredytobiorców (frankowiczów), uznając iż bank zastosował w stosunku do nich niedozwoloną klauzulę umowną.

13.05.2015

UOKiK przeprowadził kontrolę wzorców umownych stosowanych przez prywatne domy opieki. Kontrola była prowadzona w 2014r. w dwóch województwach i w dalszej części obejmie obszar całego kraju. Bardzo wiele z kontrolowanych wzorców wzbudziło poważne zastrzeżenia.

28.04.2015

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem adwokata Andrzeja Nogala, który ukazał się na stronie www.lex.pl, zawierający proste wskazówki, jak tanio i w prosty sposób próbować poradzić sobie z Bankiem, w którym posiadamy kredyt we franku, a Bank np. nienależnie pobrał od Nas określoną kwotę.


04.03.2015
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w styczniu 2015 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

24.02.2015
Na stronie UOKiK ukazała się informacja dotycząca warunków spłaty kredytów hipotecznych wyrażonych w CHF za okres od 02.02.2015r.-06.02.2015r.
24.02.2015
W dniu 16.02.2015r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 17/15) w zakresie rozstrzygnięcia wywołującego rozbieżności w wykładni prawa zagadnienia prawnego, dotyczącego rozszerzonej skuteczności wyroku wpisującego niedozwolone postanowienie umowne do rejestru klauzul abuzywnych, prowadzonych przez Prezesa UOKiK.
09.02.2015
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Alior Bank karę finansową w wysokoąsci 3,3 mln zł za dokonywani jednostronnych i niekorzystnych zmian w obowiązującym regulaminie, przez co konsumencji, którzy posiadali lokaty terminowe w walucie obcej stracili możliwość wypłaty gotówki  w tej walucie po zakończeniu lokaty.
27.01.2015
Jak informuje na swej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Spółka Pożyczka Gotówkowa (wcześniej Pomocna Pożyczka) nie wykonała decyzji Prezesa UOKiK i nie zaniechała stosowania niezgodnych z obowiązującym prawem zakazanych praktyk.
21.01.2015
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w grudniu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

13.01.2015

W związku z wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014r. ustawy o prawach konsumenta, poniżej zamieszczamy wytyczne Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

13.01.2015

W dniu 18 stycznia 2015r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzone ustawą z 10 czerwca 2014r. ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 17 lipca 2014 r.)

10.01.2015

W dniu 22 grudnia 2014r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych z dnia 16 grudnia 2014r. którym zmieniono wysokość dotychczasowych odsetek z 13% na 8% w stosunku rocznym. Rozporządzenie zaczęło obowiązywać następnego dnia po jego ogłoszeniu.

25.12.2014

        Jak już informowaliśmy wcześniej, w dniu dzisiejszym zaczyna obowiązywać długo wyczekiwana ustawa o prawach konsumenta. Wobec licznych zmian, które ze sobą niesie w obrocie konsument-przedsiębiorca, należy również pamiętać, że jej postanowienia będą miały zastosowanie dopiero do umów zawartych co najmniej w dacie wejścia samej ustawy w życie.

21.12.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w listopadzie 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
19.11.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w okresie od lipca do końca października 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
18.07.2014

Została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza to, ze wejdzie ona w życie 18 stycznia 2015 r.


18.07.2014
Zgodnie z komunikatem na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, informuje ona że, została podjęta decyzja o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” oraz wystąpiono do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.
15.07.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu czerwcu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
27.06.2014

Prezydent RP podpisał ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, zgodnie z którą na przedsiębiorcę będzie mogła być nałożona kara pieniężna w wysokości do 40 tyś. złotych za trzykrotne nieoznaczenie ceną półki z towarem. Sankcja pieniężna w wysokości do 20 tyś. złotych będzie mogła być nałożona za jednorazowe nieoznaczenie ceny.

25.06.2014

W dniu 24 czerwca 2014r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw długo oczekiwana ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Oznacza to, że po upływie 6 miesięcznego okresu vacatio legis zacznie ona w pełni obowiązywać w dniu 25 grudnia 2014r.

19.06.2014
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał stanowisko UOKiK i utrzymał kary pieniężne w łącznej wysokości 452 664 zł. nałożone na księgarnię Matras w wydanej w dniu 11.12.2012r. decyzji. Wyrok SOKiK w Warszawie z 12 czerwca 2014 r. (XVII AmA 26/13) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.
18.06.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu kwietniu i maju 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
17.06.2014
W dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
10.05.2014
W dniu 09.05.2014r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił na stronie uokik.gov.pl główne zmiany w działalności UOKiK zmierzające do wzmocnienia ochrony konsumentów. 
10.05.2014

W piątek 09.05.2014r. Sejm, po trzecim czytaniu, (drugie odbyło się dwa dni wcześniej) przyjął ustawę o prawach konsumenta. Należy wskazać z zadowoleniem, że vacatio legis, zostało ustalone na okres 6 miesięcy (nie jak proponowali posłowie z PSL na 3 miesiące) od dnia ogłoszenia ustawy.

22.04.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
02.04.2014

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „AIR LAW AND TECHNOLOGY. NOWE WYZWANIA DLA MIĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO PRAWA LOTNICZEGO ORAZ TECHNOLOGII LOTNICZYCH”, która odbędzie się  w dniach 03 – 04 kwietnia br. w Rzeszowie.


05.03.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
03.03.2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizuje konferencję z okazji Światowego Dnia Konsumenta „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian”, która odbędzie się 18 marca 2014 r. (wtorek) w siedzibie UOKiK.
12.02.2014
      Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu styczniu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

      Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

07.02.2014

     Projekt dotyczy transpozycji dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE i ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczacych umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz do ujednolicenia i doprezycowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

21.01.2014

             Jeżeli twój pociąg się spóźnia, pamiętaj o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem, przysługują ci uprawnienia odszkodowawcze.

13.01.2014
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu grudniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
31.12.2013
UOKiK ukarał firmę oferującą pożyczki - Provident Polska, nakładając na nią ponad 12 mln zł kary finansowej. Powodem tak wysokiej kary było nieinformowanie klientów o dodatkowych opłatach oraz wprowadzanie w błąd w reklamach.
30.12.2013

       Sylwestrowo-noworoczne chwile mogą poza udaną zabawą, przynieść również sporo problemów. Czy można zatem, reklamować nieudaną imprezę sylwestrową? Czy nie spełnienie części z zaplanowanych atrakcji w trakcie wykupionej wycieczki, może stanowić podstawy do żądania obniżenia ceny głównej? Czy w końcu, kto odpowiada za nasze ubrania oddane do szatni w lokalu?

12.12.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu listopadzie 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

12.12.2013

W dniu dzisiejszym Sąd odwoławczy utrzymał w mocy stanowisko Prezes UOKiK w stosunku do Spółki Eller Service która jest właścicielem portalu pobieraczek.pl i zatwierdził nałożoną wcześniej karę pieniężną w wysokości 215 960 zł. Wyrok SOKiK w Warszawie z 12 grudnia 2013 r. (XVII AmA 76/12) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

14.11.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu październiku 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

23.10.2013
W środę przed Sądem Najwyższym zapadł wyrok (sygn. IV CSK 142/13) w którym przyznano prawo klientom  banku do możliwości wystąpienia z żadaniem o unieważnienie, z mocą wstecz, niedozwolonych klauzul znajdujących się w umowie walutowego kredytu hipotecznego. Sprawa dotyczyła zapisów w umowie pozwalających na przeliczanie walut po kursie ustalanym wyłącznie przez bank.
04.10.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu wrześniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

23.09.2013
Według Decyzji NR RBG - 24/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
19.09.2013

 Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu sierpniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

27.08.2013

Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie podjeło decyzję o wspieraniu lokalnego sportu, a dokładnie drużyny piłkarskiej grającej w najniższej grupie rozrywkowej - klasie B. Zachęcamy wszystkich do prowadzenia aktywnego  trybu życia oraz do odwiedzenia strony internetowej drużyny MULKS Pustynia.

08.08.2013

        Możliwość wystąpienia wspólnoty mieszkaniowej z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z wnoszeniem należnych od niego opłat jest zgodna z konstytucją.


07.08.2013

           Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lipcu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

 

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

26.07.2013

Kliencie PKO BP - uważaj na fałszywe smsy i e-maile !!! ;

Jak informuje na swej stronie internetowej www.pkobp.pl Bank PKO BP,  w Internecie pojawiają się fałszywe e-maile z prośbą o odczytanie wiadomości przesłanej przez Bank przez kliknięcie w odnośnik przekierowujący do fałszywej z prośbą o zalogowanie i podanie kodów z karty kodów lub numeru telefonu.

18.07.2013
18 lipca 2013 r.  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną  dotyczącą zasad opodatkowania dochodu niezgłoszonego przez podatnika.
09.07.2013
W dniu 18-06-2013r. została wpisana do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, interesująca nowa klauzula abuzywna pod numerem 4959. Jest ona efektem wyroku który zapadł 11-01-2013r. z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim, który wykazał, że zapis w regulaminie o treści: Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie" - stanowi niedozwolone postanowienie w umowie zawieranej z Konsumentami i nie uzgodnione z nimi indywidualnie.
05.07.2013

    W ubiegłym roku ponad 1,7 miliona pasażerów nie skorzystało z przysługującego im prawa do rekompensaty za przerwaną podróż samolotem z powodu jego opóźnienia lub odwołania. Linie lotnicze zaoszczędziły dzięki temu ponad 400 milionów Euro.Najwyższy czas to zmienić! Spójrzcie na wasze stare bilety i domagajcie się odszkodowania wstecz (w Polsce do 2 lat wstecz). Stowarzyszenie pomaga bezpłatnie pasażerom (konsumentom) udzielając konkretnych informacji w jaki sposób dochodzić swych roszczeń, a także w razie braku osiągnięcia w tym sukcesu wstąpić do postępowania.

15.06.2013
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu maju 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

31.05.2013
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu kwietniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.
16.04.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu marcu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

16.04.2013
W związku ze zmianą prawa dotyczącą polityki cookies sprzedawcy internetowi powinni
informować na stronie swojego sklepu o polityce cookies.
19.03.2013

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wspólnie ze Stowarzyszeniem EUROAVIA Rzeszów, zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Aktualne problemy prawa lotniczego”, która odbędzie się  w dniach 11 – 12 kwietnia br. w Rzeszowie.

07.03.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

02.03.2013

W dniu 01.03.2013r. weszły w życie przepisy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

26.02.2013

Do Urzędu Regulacji Energetyki zgłasza się coraz więcej osób, które zostały oszukane przez nieuczciwych akwizytorów, oferujących zmianę dostawcy energii elektrycznej. 

21.02.2013

Kellogg - producent żywności z USA - musi wycofać z rynku 36 000 opakowań niskokalorycznych płatków "Special K Red Berries". Mogą zawierać fragmenty szkła i być bardzo niebezpieczne dla konsumentów.

04.02.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu styczniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

27.01.2013
W dniu 02.02.2013r. odbędą się uroczystość upamiętniające 69. rocznicę rozstrzelania przez okupanta niemieckiego 54 więźniów na nasypie kolejowym obok cegielni w Dębicy.
05.01.2013

Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu grudniu 2012 roku. Klikając na nazwę firmy w której wykryto stosowanie klauzuli zostanie otwarta strona z dokłądną informacją sprawy umieszczona na stronie UOKiK

16.12.2012
Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu listopadzie 2012 roku. Klikając na nazwę firmy w której wykryto stosowanie klauzuli zostanie otwarta strona z dokłądną informacją sprawy umieszczona na stronie UOKiK
30.11.2012
Wkraczamy w okres przedświąteczny który dla Nas jak co roku jest okresem zwiększonego zapotrzebowania na zrobienie zakupów. Większość z Nas zdecyduje się po raz kolejny na uwolnienie się od czasochłonnego biegania po sklepach i poszukiwania szczególnego prezentu dla swych bliskich i zasiądzie w tym celu przed Internetem.
21.11.2012
Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy objęli honorowym patronatem obchody Roku Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego, Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów.
16.11.2012
Podczas kontroli, która była prowadzona na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy 2012 roku sprawdzano regulaminy, umowy, informacje na stronach internetowych, dotyczące  stosowania zapisów odnoszących się do właściwości sądów w trakcie możliwości wystąpienia sporu w którym stroną byłby Konsument.
10.10.2012
Jak informuje Gazeta Wyborcza, w Gdańsku Sąd Okręgowy wyraził zgodę na pozew zbiorowy przeciwko portalowi Pobieraczek.pl. Serwis słynie z tego, że namawia do darmowego ściągania filmów, gier i zdjęć, a potem każe sobie za to płacić. Pobieraczek.pl został już dwukrotnie ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19.09.2012
W celu ochrony zdrowia oraz interesów i praw konsumentów zamieszczamy informację w związku z wystąpieniem zagrożenia alkoholem metylowym wyprodukowanym na terenie Republiki Czeskiej. O sprawie i występowaniu niebezpieczeństwia informowały już w większości media.
19.09.2012
Stowarzyszenie Konsumentów Libertas zachęca do wzięcia udziału w debacie: „Wzmocnienie roli obywateli – Polityka UE dotycząca ochrony konsumentów” organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
03.08.2012
W celu ostrzeżenia Konsumentów przed zwiększonym ryzykiem w zawieraniu usług finansowych z podmiotami które nie posiadają zezwolenie KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) na wykonywanie czynności bankowych
21.05.2012
Nieuchronnie zbliża się sezon wakacyjnych urlopów i wyjazdów. W szczególności podróżujemy za granicę i to głównie przy pomocy ofert biur podróży. Szukając najlepszej oferty z najniższą ceną,
08.05.2012
Kilka dni temu przed UOKiK swój finał kolejny raz znalazła sprawa portalu pobieraczek.pl będącego własnością spółki cywilnej Eller Service. Postępowanie było związane z licznymi skargami konsumentów w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe ich interesy.
22.04.2012
29.03.2012 r. zostało zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie Konsumentów Libertas z siedzibą w Debicy.